Buitelaar start petitie tegen rampzalig effect transitievergoeding

buitelaar6

De wet Werk en Zekerheid, die op 1 juli 2015 werd ingevoerd, kan rampzalige gevolgen hebben voor ondernemers van wie de onderneming onverkoopbaar is. Jan Buitelaar start daarom een petitie om de politiek op de negatieve effecten te wijzen.

Op 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd. Met deze wet is er voor alle medewerkers van wie het dienstverband wordt beëindigd ook een beëindigingsvergoeding gekomen.

Gevolgen zijn soms rampzalig

In de wet wordt dit de transitievergoeding genoemd. In de praktijk heeft deze transitievergoeding soms rampzalige gevolgen voor ondernemers van wie de onderneming onverkoopbaar is en zij

wegens pensionering of ziekte de onderneming moeten staken.

[intermezzo:1]

Tot 2015 was een ondernemer slechts in uitzonderingsgevallen een vergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomsten werden beëindigd omdat de onderneming werd gestaakt. Na invoering van de Wet Werk en Zekerheid is de werkgever nu altijd een transitievergoeding verschuldigd.

Uitzondering alleen voor heel kleine groep

Alleen kleine werkgevers met minder dan 25 medewerkers en waarbij sprake is van een zeer slechte financiële situatie (lees: technisch gezien al failliet) kunnen gebruik maken van de (gematigde) overgangsregeling transitievergoeding.

Deze geldt echter maar tot 1 januari 2020. Van deze heel slechte financiële situatie is bij de meeste stakende ondernemers geen sprake. Zo ook bij een ondernemersstel dat ik laatst sprak, beiden net de vijftig gepasseerd. Zij wilden hun onderneming staken, maar moesten dan een bedrag van €95.000 aan transitievergoedingen ophoesten. Dat konden zij simpelweg niet.

Transitievergoeding niet te betalen

De nieuwe wet heeft voor een ondernemer die zijn bedrijf wil beëindigen dus vervelende effecten. Nu heb ik al meer dan eens meegemaakt dat staking niet mogelijk blijkt doordat kleine ondernemers de enorme transitievergoedingen niet kunnen betalen. Het opgebouwde vermogen in pensioen of onroerende zaak, zo dat er al is, moet worden aangesproken om dit op te lossen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Jarenlang een goede werkgever geweest en dan zo worden ‘gestraft’.

[intermezzo:2]

Natuurlijk is het vervelend dat medewerkers door de staking werkloos worden, maar voor hen is er een vangnet in de vorm van een WW-uitkering. Ondernemers hebben dit vangnet niet.

Het huidige kabinet heeft gelukkig ook de onwenselijkheid van de huidige wetgeving ingezien en is van plan om stakende ondernemers te compenseren voor de te betalen transitievergoedingen. De minister moet de regels om in aanmerking te komen nog bepalen.

De verwachting is dat de lat om voor deze compensatie in aanmerking te komen zeer hoog zal liggen. De meeste ondernemers zullen waarschijnlijk geen beroep kunnen doen op deze compensatie. Kortom, de nieuwe regels lossen in de meeste gevallen niets op.

Bijzonder boos

Als adviseur, maar vooral als zoon van een destijds hardwerkende fietsenmaker maakt mij dit bijzonder boos. Mijn vader had toentertijd dergelijke bedragen nooit kunnen

betalen, met als gevolg een niet te vermijden faillissement. Mogelijkheden om deze

regels te omzeilen zijn er praktisch niet, tenzij de ondernemer al jaren van te voren heeft gekozen voor een rechtsvorm waarbij in geval van faillissement persoonlijk geen schade wordt geleden.

Ik ben daarom een petitie gestart met als doel dit de politiek onder de aandacht te brengen.

Teken hier de petitie.

Actiepunten

  • Bij bedrijfsstaking dient veelal transitievergoeding te worden betaald
  • Scheid privé en zakelijk vermogen zo goed mogelijk
  • Kom in actie en steun mijn initiatief
[intermezzo:3]  
Dossiers
Lees ook
Bedrijfsopvolging: begin er tijdig aan!

Bedrijfsopvolging: begin er tijdig aan!

In de praktijk blijkt dat veel ondernemers zich pas in een laat stadium van hun leven bezig houden met bedrijfsopvolging. Het is echter goed om hier tijdig bij stil te staan.

Deadline btw-aangifte derde kwartaal op 31 oktober - Belastingdienst geeft tips

Deadline btw-aangifte derde kwartaal op 31 oktober - Belastingdienst geeft tips

De deadline voor de btw-aangifte en -betaling over het derde kwartaal nadert. Ondernemers hebben tot 31 oktober de tijd om dit te doen. Volgens de Belastingdienst hebben bijna vier op de tien startende en kleine ondernemers een herinnering nodig om dit tijdig te doen. Daarom geeft de Belastingdienst vijf tips voor een goede en efficiënte aangifte.

Belastingdienst helpt ondernemers bij administratie

Belastingdienst helpt ondernemers bij administratie

Ondernemers kunnen hun belastingszaken op drie manieren regelen. Via administratiesoftware, via een fiscaal dienstverlener of via de website van de Belastingdienst. Maar welke manier past bij welke ondernemer? De Belastingdienst geeft advies.