Anticiperen op de Brexit

15 februari 2019

Op 15 januari stemde het Britse parlement het Brexit-akkoord tussen premier May en Brussel met zeer veel stemmen weg. De kans op een harde Brexit neemt toe. Hoe kunnen we hierop anticiperen?

Bij een zogenaamde no-deal maken de EU en het Verenigd Koninkrijk (hierna VK) geen concrete afspraken over de handelsrelatie. Vrijwel alle banden worden doorgesneden en er wordt handel gedreven op basis van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dat betekent hoge importtarieven, allerlei vertragingen en administratieve rompslomp. ‘Hope for the best, prepare for the worst’ is het devies indien u geregeld zaken doet met het VK. Onderstaand enkele aandachtspunten op het gebied van de btw, invoerrechten en preferentiële regelingen.

Btw

Bij een no-deal verlaat het VK de interne markt van de EU. Dat betekent dat er sprake is van in- en uitvoer. De afstandsverkopen van de EU naar het VK is zijn ‘Out of Scope’. In de no-deal situatie kan de btw niet meer worden verlegd naar de ondernemer in het VK. Op de factuur moet dan worden vermeld ‘VAT Out of Scope’ en afhankelijk van de btw-wetgeving in het VK dient de Nederlandse of Britse ondernemer btw af te dragen. In de Nederlandse btw-aangifte moet de omzet behaald met diensten naar het VK worden aangegeven als uitvoer. Andersom moet de leverancier uit het VK zich registreren in de EU.

Bij een no-deal is er bij goederenlevering nog steeds sprake van het 0%-tarief, maar het blijft noodzakelijk om het mogen toepassen van dat tarief aan te tonen. Dit is vormvrij en kan met behulp van uitvoeraangiften uit de EU, pakbonnen etc. Bij het importeren uit een niet-EU land moet btw betaald worden bij de douane. Het is mogelijk om de btw bij import aan te geven in de reguliere btw-aangifte, mits de Belastingdienst een vergunning artikel 23 verleent. Hierdoor hoeft u geen btw te betalen bij de douane, is er minder administratieve rompslomp en komen er geen problemen met de cashflow. Er is sprake van een plus en min in dezelfde btw-aangifte. Er gelden voorwaarden.

Invoerrechten en preferentiële regelingen

Momenteel worden er onderling geen invoerrechten geheven. Bij een no-deal valt het VK terug op regels van de WTO. Het VK kan haar eigen douanetarieven vaststellen, terwijl de EU daarin beperkt is. Op dit moment profiteert het VK van vrijhandelsakkoorden tussen de EU en derde landen, zoals het CETA-verdrag. Met dat verdrag kan een vrijstelling van invoerrechten en overige belastingen verkregen worden als een bepaald goed bestaat uit een minimaal percentage goederen vervaardigd in de EU.

Indien het VK uittreedt wordt dit in bepaalde gevallen niet meer gehaald. Het kan aan te bevelen zijn om onderdelen niet meer in het VK te bestellen. Een andere optie is de douaneregeling actieve veredeling, zodat de VK-onderdelen onder schorsing van invoerrechten verwerkt worden in het eindproduct. Dan voldoet het overigens nog steeds niet aan de oorsprongscriteria. Het is dus aan te bevelen om uw bevoorradingsketen onder de loep te nemen. Verdere aanbevelingen om vertragingen bij de grens en invoerrechten te minimaliseren:

  • Vraag tijdig een EORI nummer en een AEO-vergunning aan
  • Overweeg gebruik te maken van een douane-entrepot
  • Verzoek om een vergunning ‘Toegelaten Exporteur’

Brexit-voucher

Om de gevolgen van de Brexit te ondervangen heeft de overheid besloten om een vergoeding van € 2.500 toe te kennen voor advieskosten tot maximaal 50 procent. Het dient wel te gaan om in Nederland gevestigde mkb-ondernemingen met bestaande belangen in het VK en de voucher dient gebruikt te worden voor de inhuur van een adviseur. Wij zijn graag bereid u hierin te ondersteunen.

Gerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl
 

Lees alle financiële columns van Profinis Accountants en Adviseurs in ons dossier!

Altijd op de hoogte blijven?