Andere tijden vragen om nieuwe inzichten

Slagerij Ariesen

We kijken terug op een bewogen en bijzonder jaar. Een decemberartikel heeft vaak vooruitkijken en koersbepalen als onderwerp. Ook deze keer blikken wij vooruit, maar dan op een andere, eigenwijze manier.

Net als u zijn wij ook ondernemer. In deze bijdrage delen we graag een keer hoe wij de afgelopen periode hebben beleefd, en wat het ons heeft gekost en gebracht. Wij vinden dat wij u alleen goed kunnen ondersteunen als er een bepaalde wederzijdse verbondenheid en oprechte interesse is.

De zoveelste wijsneus zijn die u vertelt wat u wel en vooral niet moet doen, is niet onze werkwijze. Het helpt u ook niet verder, omdat een bepaalde oplossing of werkwijze ook door u gedragen moet worden, wil het in de praktijk werken. Afgelopen maart kwam op de vakbeurs Bakkersvak een pandemie die tot dan voor velen een ver-van-mijn-bed-show was opeens heel dichtbij. Een paar weken later kondigde de regering de ‘intelligente lockdown’ aan. Niet meer bij elkaar op bezoek en iedereen in zijn eigen huisbubbel, was het devies.

Lege agenda

In de eerste weken van de lockdown direct een lege agenda. Gemaakte afspraken werden doorgeschoven of  zoveel mogelijk telefonisch en later met Teams/Zoom gedaan. Alleen afspraken die geen uitstel konden velen, gingen door. In de eerste paar weken denk je nog dat het over een paar weken weer back to normal is. De praktijk bleek anders. De werkzaamheden lagen praktisch stil, omdat iedereen in de eerste coronagolf vooral bezig was met overleven. Bij onze klanten zagen we dat de crisis zich op grofweg twee manieren manifesteerde. Op de locaties waar drukte kon worden gemeden, stegen de winkelomzetten. Op centrumlocaties viel de omzet soms helemaal weg. Leveringen aan horeca en catering vielen van de ene op de andere dag weg en sommige bedrijven hielden hierdoor nauwelijks omzet over.

Jan-Buitelaar-0801

Jan Buitelaar

Jan Buitelaar is de man achter Resultsplus in Bodegraven. Vanuit de dagelijkse praktijk is hij in staat eventuele problemen binnen de bedrijfsvoering te onderkennen en verbeteringen aan te dragen. De exploitatie van een onderneming kent daarbij voor hem geen geheimen.

Ondernemers worden geacht creatief te zijn. Tenslotte ben je niet voor niets ondernemer geworden. ‘Omdenken’ is dan opeens een veel gehoorde kreet. Ook wij hebben daarover nagedacht en moeten bekennen dat wij het best lastig vonden. Binnen de kaders van je kwaliteiten opeens een ander dienstenpakket aanbieden en van toegevoegde waarde zijn als de gebruikelijke werkzaamheden tijdelijk wegvallen.

Wij hebben daar op onze manier richting aan gegeven door ons in te zetten voor de gehele bakkerij- en slagerijsector en te gaan lobbyen. Gestart met het schrijven van een brief aan de bewindslieden, en daarna de telefoon pakken en e-mailen. Wij wisten ook niet hoe het zou uitpakken en waar we moesten beginnen, maar we zeiden tegen elkaar: ‘We gaan het gewoon doen.’

Lof

Het heeft ons veel gebracht, mooie gesprekken op ministeries en overlegmomenten met bakkers en slagers. Niets dan lof voor de ambtenaren die onder hoge druk generieke regelingen hebben opgetuigd en ook oog hebben gehad voor de ondernemers die buiten de boot vielen door de algemeenheid van een regeling.

Dat hoort óók bij ondernemerschap; gewoon doen! Jezelf (je werk) opnieuw uitvinden blijkt zo simpel nog niet. Je staat er dan, of je nu groot of klein bent, naar je gevoel helemaal alleen voor.

[intermezzo: 1]

Overtuigingen

We hebben in ons leven allemaal een set overtuigingen opgebouwd, door onze opvoeding, vrienden, maatschappelijke positie en ervaringen. Een overtuiging is een middel dat ons in staat stelt om de wereld om ons heen te ordenen, en die we gebruiken om ons er doorheen te navigeren.

Overtuigingen zijn dan ook onlosmakelijk verbonden met je identiteit. Onder de huidige omstandigheden moeten we onze overtuigingen opnieuw tegen het licht houden en indien nodig herzien.

gert-jan

Gert Jan van Egmond

Gert-Jan van Egmond is bedrijfsjurist en gespecialiseerd in juridisch advies voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

Nieuwe toekomst

Het begint door je open te stellen en het bekende los te laten. Stel vragen, leg verbanden en doorbreek gewoontes. Je bent nooit objectief, dat is een feit. Onze ‘oude’ overtuigingen zijn onder gewijzigde omstandigheden vaak niet langer bruikbaar. Pas als je dat onder ogen ziet, kun je een nieuwe toekomst creëren. Durf over de rand te stappen van het jou bekende. Wij weten het ook: het is soms gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Wat ons heeft geholpen om nieuwe wegen te vinden, waren gesprekken met lotgenoten en soms ook met klanten. Inspirerende telefoongesprekken, bijpraatsessies en in een open setting met elkaar ideeën uitwisselen. Dat leidde tot mooie initiatieven, waarmee niet alleen wij, maar ook anderen verder konden.

In de zomer werden de teugels gevierd en konden we weer klanten bezoeken. De vragen werden anders en het was een uitdaging om op deze vragen met elkaar het antwoord te vinden. Om je overtuigingen los te laten is het netwerk om je heen enorm belangrijk. Zonder dat is het moeilijk om tot andere inzichten te komen, zo is onze ervaring. Brainpower bundelen werkt dan ook echt.

  • Tips

    - Zoek een sparringpartner om overtuigingen los te kunnen laten
  • Maak tijd voor reflectie en neem afstand
  • Maak plannen en blijf in beweging

Vooruitblik

Hoe gaat u 2021 in? Kunt u bestaande overtuigingen over uw bedrijf, klanten en medewerkers loslaten? Loslaten kan nieuwe onverwachte mogelijkheden bieden. Verlies daarbij de realiteit niet geheel uit het oog. Vasthouden aan het bestaande biedt uiteindelijk onvoldoende perspectief.

Kom in beweging en zoek sparringpartners. Dit kunnen uw naasten, collega-ondernemers, medewerkers, adviseurs of leveranciers zijn. Alleen samen kunnen we bestaande overtuigingen loslaten en nieuwe wegen gaan bewandelen. Wij wensen u vooral een gezond 2021 toe, en blijf bewegen!

Lees ook:

Buitelaar: 'Sturen op cijfers is broodnodig'

 
Dossiers
Lees ook
Een faillissement kan soms worden vermeden!

Een faillissement kan soms worden vermeden!

  Bijna alle ondernemers overkomt het een keer in het ondernemersbestaan; het gaat bedrijfseconomisch zo slecht dat het voortbestaan van het bedrijf op het spel staat. Het is dan vaak een dubbeltje op zijn kant. Veel bedrijven hebben in zo’n situatie nog een redelijke tot goed toekomstperspectief maar de schuldenberg is dan de molensteen...

Laat geen geld liggen!

Laat geen geld liggen!

Het inkomensplaatje van veel belastingplichtigen zal er door corona anders uitzien dan voorgaande jaren. Zijn er naast de overheidsmaatregelen nog meer mogelijkheden om de pijn wat te verzachten?

Naar een gezond groeibedrijf

Naar een gezond groeibedrijf

Wie had tien jaar geleden kunnen denken dat we onze wasmachines, maaltijden en dagelijkse boodschappen tegenwoordig vooral online bestellen? Dat e-health en m-health gemeengoed worden, dat we auto’s steeds vaker delen (beschikbaarheid is immers belangrijker dan bezit) en dat er volop wordt geëxperimenteerd met zelfsturende auto’s?